Cph+Mass

copenhagen [koh-puh n-hey-guh n]


-noun   a seaport in and the capital of Denmark, on the E coast of Zealand. 802,391; with suburbs, 1,380,204. Danish, København.mass [mas


-noun
  1. a body of coherent matter, usually of indefinite shape and often of considerable size: a mass of dough.   2. a collection of incoherent particles, parts, or objects regarded as forming one body: a mass of sand.   3. aggregate; whole (usually prec. by in the): People, in the mass, mean well.   4. a considerable assemblage, number, or quantity: a mass of errors; a mass of troops.   5. bulk, size, expanse, or massiveness: towers of great mass and strength.   6. Fine Arts. a. Painting. an expanse of color or tone that defines form or shape in general outline rather than in detail. b. a shape or three-dimensional volume that has or gives the illusion of having weight, density, and bulk. 7. the main body, bulk, or greater part of anything: the great mass of American films.   8. Physics. the quantity of matter as determined from its weight or from Newton’s second law of motion. Abbreviation: m Compare weight (def. 2), relativistic mass, rest mass. 9. Pharmacology. a preparation of thick, pasty consistency, from which pills are made.   10. the masses, the ordinary or common people as a whole; the working classes or the lower social classes.


-adjective   11. pertaining to, involving, or affecting a large number of people: mass unemployment; mass migrations; mass murder.   12. participated in or performed by a large number of people, esp. together in a group: mass demonstrations; mass suicide.   13. pertaining to, involving, or characteristic of the mass of the people: the mass mind; a movie designed to appeal to a mass audience.   14. reaching or designed to reach a large number of people: television, newspapers, and other means of mass communication.   15. done on a large scale or in large quantities: mass destruction.

-verb (used without object)   16. to come together in or form a mass or masses: The clouds are massing in the west.

-verb (used with object)   17. to gather into or dispose in a mass or masses; assemble: The houses are massed in blocks.

Manden bag
massen

Jesper Friis er manden bag cphmass, og hans historie er med i løsningerne.

Vild og grænsesøgende kreativ energi, der i flere år jonglerede med et mix af graffiti, skatebording og punkmusik, fik et målrettet og muligvis mere konstruktivt outlet med etableringen af cphmass i 2004.

 

I de foregående seks år var linjen blevet mere og mere erhvervs- og markedsrettet, så da bureauet blev grundlagt, var det på et solidt fundament af både kundebase og professionelle kompetencer og værktøjer.

 

Vildskaben er stadig med, og grænser skal stadig brydes, men nu er det begrænsningerne af det mulige og de snærende bånd i tekniske værktøjer, der hver dag sprænges for at levere de bedste løsninger. 

Instagram
The feed of all evil!

Kreativ Slagmark

Det kreative fundament og kilden, hvor ny energi og næring tappes.

Et sted uden regler og normer.


Et krydsfelt mellem genialitet og galimatias.


Nye idéer fødes, prøves, vendes på hoved og ender som frugtbar muld med spirende frø.